Hungarian phrases #101-120 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
101
< not set >
info
102
<-
<-
info
103
<name>
<név>
info
104
A raster image is a rectangular area of dots called pixels. A picture is created by assigning each dot a color using various drawing tools. All photographs and most pictures found on the web are in fact raster images.
Egy raszterképet egy téglalap alakú képpontokból pontok. A kép minden pont hozzárendelésével a különböző rajzeszközeivel szín jön létre. Minden fotók és képek az interneten található valójában raszteres képek.
info
105
A rectangle can be mapped onto a Bézier patch.
Egy téglalap térképezhető fel Bézier görbére.
info
106
A rectangle can be moved, scaled in X and Y directions and rotated.
Egy téglalap mozgatható, átméretezhető X és Y irányban és forgatható.
info
107
A rectangle can be turn into arbitrary convex quadrangle as if it were rotated in 3D space and projected back using perspective projection.
Egy téglalapot át lehet alakítani tetszőleges konvex négyszöggé, mintha a 3 dimenziós térben lenne elforgatva, és lenne a síkra visszavetítve.
info
108
A short description of this operation displayed in status bar or tooltip.
info
109
A temporary folder, where processed files are put by default.
info
110
Absolute path to the image to use as watermark.
info
111
Absolute size:
Abszolút méret:
info
112
Account
Fiók
info
113
Activate RealWorld Photos
info
114
Activate tag
Címke aktiválása
info
115
Active layer
Aktív réteg
info
116
Add Watermark
Vízjel hozzáadása
info
117
Add a rectangular border.
Téglalap alakú szegély hozzáadása.
info
118
Add a shadow of given intensity and offset.
Árnyék hozzáadása ami adott intenzitású és eltolású.
info
119
Add a shadow of given intensity and offset.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Drop_Shadow">More information</a>.
Egy adott intenzitású és eltolású árnyék hozzáadása. <br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Drop_Shadow">További információ</a>
info
120
Add a shadow to the drawn shape.
Árnyék hozzáadása a rajzolt alakzathoz.
info
What about ICL files?
I wish there were...