Turkish phrases #101-120 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
101
< not set >
< ayarlanmadı >
info
102
<-
<-
info
103
<name>
<isim>
info
104
A raster image is a rectangular area of dots called pixels. A picture is created by assigning each dot a color using various drawing tools. All photographs and most pictures found on the web are in fact raster images.
Raster görüntüsü piksel olarak adlandırılan noktaların dikdörtgen bir alanıdır. Bir resim çeşitli çizim araçlarını kullanarak her noktaya bir renk atayarak oluşturulur. Tüm fotoğraflar ve web üzerinde bulunan çoğu resimlerin aslında raster görüntüleri vardır.
info
105
A rectangle can be mapped onto a Bézier patch.
Bir dikdörtgen bir Bézier yaması üzerine haritalanabilir.
info
106
A rectangle can be moved, scaled in X and Y directions and rotated.
Bir dikdörtgen hareket ettirilebilir, X ve Y yönlerinde ölçeklendirilebilir ve döndürülür.
info
107
A rectangle can be turn into arbitrary convex quadrangle as if it were rotated in 3D space and projected back using perspective projection.
Bir dikdörtgen, 3 boyutlu uzayda döndürüldüğü ve perspektif izdüşümü kullanılarak geri yansıtıldığı gibi, rastgele dışbükey dörtgen şekline dönüşebilir.
info
108
A short description of this operation displayed in status bar or tooltip.
info
109
A temporary folder, where processed files are put by default.
info
110
Absolute path to the image to use as watermark.
Filigran olarak kullanılacak görüntünün mutlak yolu.
info
111
Absolute size:
Mutlak boyut:
info
112
Account
Hesap
info
113
Activate RealWorld Photos
info
114
Activate tag
Tag'ı etkinleştir
info
115
Active layer
Katmanı etkinleştir
info
116
Add Watermark
Filigran Ekle
info
117
Add a rectangular border.
Dikdörtgen bir sınır ekleyin.
info
118
Add a shadow of given intensity and offset.
Verilen yoğunluk ve çıkıntıyla bir gölge ekle.
info
119
Add a shadow of given intensity and offset.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Drop_Shadow">More information</a>.
Verilen yoğunluk ve çıkıntıyla bir gölge ekle.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Drop_Shadow">Daha fazla bilgi</a>.
info
120
Add a shadow to the drawn shape.
Çizilen şekle bir gölge ekleyin.
info
Select background
What about ICL files?