Turkish phrases #121-140 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
121
Add a watermark picture or text to the image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Watermark">More information</a>.
Görüntüye bir filigran resmi veya metin eklemek.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Watermark">Daha fazla bilgi</a>.
info
122
Add a watermark picture or text.
Bir filigran resmi ya da yazısı ekle
info
123
Add an elliptical border.
Eliptik sınır ekleyin.
info
124
Add an existing image file as a new layer to the layered image.
Katmanlı görüntüye yeni bir katman olarak varolan bir görüntü dosyası ekleyin.
info
125
Add color
Renk ekle
info
126
Add custom preset
Özel ön ayar ekle
info
127
Add film strip-like border to an image.
info
128
Add folder to favorites
Klasörü sık kullanılanlara ekle
info
129
Add light and shadow rays originating from features of the image.
Görüntünün özelliklerinden kaynaklanan ışık ve gölge ışınları ekleyin.
info
130
Add new filter|Duplicate filter|Remove filter|Move up|Move down|
Yeni filtre ekle|Yinelenen filtre|Filtreyi kaldır|Yukarı taşı|Aşağı in|
info
131
Add new step|Duplicate step|Delete step|Move up|Move down|Import step|Export step|
info
132
Add or subtract value from red, green, and blue channels.
Kırmızı, yeşil ve mavi kanallardan değer ekleyin veya çıkarın.
info
133
Add points here
info
134
Add post stamp-like border to an image.
info
135
Add reflection
Yansıma ekle
info
136
Add the dragged file(s) as new layer(s).
info
137
Add vertex to the polygon by dragging control handle in middle of an edge.
Kontrol tutamacını bir kenarın ortasına sürükleyerek çokgene köşe ekleyin.
info
138
Add, remove, configure, export, and import custom tool configurations.
info
139
Add, remove, or configure filters compatible with the Adobe® Photoshop® software plug-in interface.
Adobe® Photoshop® yazılımı eklenti arayüzüyle uyumlu filtreler ekleyin, kaldırın veya yapılandırın.
info
140
Additional image effects
Ek görüntü efektleri
info
I wish there were...
Select background