Turkish phrases #1481-1500 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1481
This list contains names of currently available layouts. Use the toolbar buttons above the box to control the layouts. Double-click an layout to configure it.
info
1482
This operation will be performed on the transformed document.
info
1483
This parameter controls the maximum coverage of each painted pattern.
Bu parametre, her boyalı modelin maksimum kapsama alanını kontrol eder.
info
1484
This setting controls how to combine the outline with the original shape.
Bu ayar, anahatta orijinal şekliyle nasıl birleştirileceğini kontrol eder.
info
1485
This table shows file types supported by this application. Set a check mark to the left of a file type that should be associated in shell.
Bu tablo, bu uygulama tarafından desteklenen dosya türlerini gösterir. Kabukta ilişkilendirilmesi gereken bir dosya türünün solunda bir onay işareti ayarlayın.
info
1486
This value constrols shadow density. Higher value means darker shadow.
Bu değer gölge yoğunluğunu daraltır. Daha yüksek değer, daha karanlık bir gölge demektir.
info
1487
This view allows you to modify raster images using drawing tools. Controls:\n - Zoom in and out by rotating mouse wheel. Pan by dragging with middle button (wheel) pressed. CTRL = smooth zoom.\n - Left mouse button activates the current edit tool. SHIFT and CTRL keys modify behavior of some tools.\n - Use right mouse button to perform mouse gestures. Right-click for context menu.
Bu görünüm çizim araçlarını kullanarak raster görüntüleri değiştirmenizi sağlar. Kontroller:\r\n  - Fare tekerleğini döndürerek yakınlaştırın ve uzaklaştırın. Orta düğme (tekerlek) ile sürükleyerek kaydırma. CTRL = pürüzsüz yakınlaştırma.\r\n  - Sol fare tuşu geçerli düzenleme aracını etkinleştirir. SHIFT ve CTRL tuşları, bazı araçların davranışını değiştirir.\r\n  - Fare hareketlerini gerçekleştirmek için farenin sağ tuşunu kullanın. İçerik menüsü için sağ tıklayın.
info
1488
This window shows structure of the configuration. Select an item to display its configuration in the right pane. Items marked with small dialog icon have custom configuraton dialogs.
info
1489
This wizard creates a new image from the current content of your desktop. This window will disappear for a moment while capturing is performed.
Bu sihirbaz, masaüstünüzün mevcut içeriğinden yeni bir görüntü oluşturur. Yakalama yapılırken bu pencere bir an için kaybolacaktır.
info
1490
This wizard opens a raster image from the clipboard. Images can be placed on clipboard using the Copy or Copy Image command in graphic editors. Content of any window can be capured by pressing ALT+PrtScn keys while the window is active.
Bu sihirbaz panodan bir raster görüntü açar. Görüntüler, grafik editörlerde Kopyala veya Görüntü Kopyala komutu kullanılarak panoya yerleştirilebilir. Pencere etkinken herhangi bir pencerenin içeriği ALT+PrtScn tuşlarına basarak yakalanabilir.
info
1491
Threshold
Eşikli
info
1492
Threshold:
Eşik:
info
1493
Thumbnails
info
1494
Tile crop (16x16 pixels)
Döşeme kırp (16x16 piksel)
info
1495
Tile crop helps to crop the image at MCU boundaries to enable lossless JPEG cropping.
info
1496
Tiles
info
1497
Tip: Drag and drop Adobe® Photoshop® filters (.8bf) on this window.
İpucu: Bu pencerede Adobe® Photoshop® filtrelerini (.8bf) sürükle bırak.
info
1498
Tip: Drag in arrow direction.
İpucu: Ok yönünde sürükleyin.
info
1499
Tip: Hold CTRL key to set reference point.
İpucu: Referans noktasını ayarlamak için CTRL tuşunu basılı tutun.
info
1500
Tolerance
info
Select background
What about ICL files?