Polish phrases #101-120 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
101
Add new component
info
102
Add or remove custom icons. These icons can then be used in various places of the main application.
Dodaj lub usuń własne ikony. Ikony te mogą być użyte w różnych miejscach głównego programu.
info
103
Add rotation
info
104
Add scaling
info
105
Add shear
info
106
Add to selection
info
107
Add translation
info
108
Adjust camera zoom and position to display all selected points or all points if none are selected.
info
109
Adjustable
Można Edytować
info
110
After setting the parameters, click OK to activate the operation.\r\n\r\n<a href="http://wiki.rw-designer.com/Operation_PlugIns">Online documentation</a>
Po ustawieniu parametrów kliknij OK by uruchomić zadanie
info
111
All files
Wszystkie pliki
info
112
All supported files
Wszystkie obsługiwane pliki
info
113
All tags:
Wszystkie tagi:
info
114
Allow using ARB_texture_env_combine OpenGL extension for correct material and texture composition. May not be supported on every harware or when redering to image.
info
115
Allows composition of multiple objects and applies transformations.
info
116
Allows defining parameters and using expressions for higher re-usability of 3D objects.
Umożliwia definiowanie parametrów i korzystanie z wyrażeń w celu zwiększenia przydatności i ponownego użycia obiektów 3D.
info
117
Alpha from texture
info
118
Alpha source
info
119
Alpha test
info
120
Angle in degrees
info
Select background
What about ICL files?