Polish phrases #481-500 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
481
NURBS - 2D x circle
info
482
NURBS - 3D surface
info
483
NURBS - Nx3D curve
info
484
Name
Nazwa
info
485
Name is displayed before its buttons.
Nazwa jest pokazana przed przyciskiem.
info
486
New Unicorn3D object
info
487
New Window
Nowe Okno
info
488
New material
info
489
News
Aktualności
info
490
No
info
491
No culling
info
492
No files matching specified criteria found.
Nie znaleziono plików spełniających wyznaczone kryteria.
info
493
No grid
info
494
No recently used files found.
Nie znaleziono ostatnio używanych plików.
info
495
No view is occupying this area due to a invalid configuration. Please verify your configuration and eventually reset it to default values using the manager tool in Windows Start menu.
info
496
Normal
info
497
Note
Notatka
info
498
Number of places behind the decimal point. Increase this value for higher precision color accuracy or when range is low.
Liczba miejsc za punktem dziesiętnym. Zwiększ tą wartość dla większej precyzji koloru lub gdy zakres jest za mały.
info
499
OK
OK
info
500
Object pixel size LOD
info
Select background
Vista & Win 7 icons