Polish phrases #401-420 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
401
Internal view type.
Wewnętrzny tryb widoku.
info
402
Invert selection
info
403
Item
Pozycja
info
404
Items
Pozycje
info
405
JPEG Image
Obraz JPEG
info
406
JPEG image files
JPEG pliki obrazów
info
407
Jump to item
Skocz do pozycji
info
408
Knot vector
info
409
Knot vector %c
info
410
Knots split a curve into segments. Add knots to increase number of control points.
info
411
L&eft + Shift:
info
412
LOD &factor:
info
413
LOD Factor
info
414
Language
Język
info
415
Language synchronization
Synchronizacja języka
info
416
Language:
Język:
info
417
Languages marked with flags are installed. Select a language and click the Download button to attempt to download translation table.
Języki oznaczone flagą są zainstalowane. Wybierz język i kliknij pobierz aby rozpocząć próbę ściągnięcia danego tłumaczenia.
info
418
Large icons
Duże ikony
info
419
Latest news, tutorials, support center.
Nowiny, nauki i centrum wsparcia.
info
420
Layered Image
Obraz Warstwowy
info
Select background
What about ICL files?