Bosnian phrases #421-440 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
421
Language synchronization
Sinhronizacija jezika
info
422
Language:
Jezik:
info
423
Languages marked with flags are installed. Select a language and click the Download button to attempt to download translation table.
Jezici sa označenim zastavama su instalirani. Označi jezik i klini tipku za Preuzimanje kako bi preuzeli tabelu prijevoda.
info
424
Large icons
Velike ikonice
info
425
Latest news, tutorials, support center.
Nove vijesti, tutorijali, centar za podršku.
info
426
Layered Image
Slojevita slika
info
427
Le&ft + Ctrl:
Li&jevo + Ctrl:
info
428
Learn about translating.
Pogledaj kako se prevodi.
info
429
Left part width [%]
Širina lijevog dijela [%]
info
430
Left/Lower Pane
Lijevo/niže okno
info
431
Left/Upper Pane
Lijevo/više okno
info
432
List
Spisak
info
433
Load object...
Učitaj objekt...
info
434
Location
Lokacija
info
435
Lock X coordinate
Zaključaj X koordinatu
info
436
Lock Y coordinate
Zaključaj Y koordinatu
info
437
Lock Z coordinate
Zaključaj Z koordinatu
info
438
Loft curves
Krive lobovanja
info
439
Lofted surface
Izdignuta površina
info
440
Look &in:
Pogledaj &u:
info
I wish there were...
Select background