Norwegian (Bokmål) phrases #1021-1040 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1021
Object providing menu or toolbar commands.
Objekt som viser menyer eller verktøylinje kommandoer.
info
1022
Object specifying command list.
Liste med objektspesifikke kommandoer.
info
1023
Object that controls the command in the window's context menu.
info
1024
Octagon
info
1025
Offset of the dropped shadow in pixels. Positive values will move the shadow in the right bottom direction.
Verdi for skyggen i piksler. Positive verdier flytter skyggen i høyre nederst.
info
1026
One window per document
Et vindu per dokument
info
1027
Online
Resurser
info
1028
Online help
Hjelp på veven
info
1029
Only high freqencies in the affected region are copied.
info
1030
Only low freqencies in the affected region are copied.
info
1031
Only show strings containning the entered character sequence.
Bare vis fraser som inneholder de innskrevne tegnene i filterboksen.
info
1032
Only show the selected layer without effects in the raster editor.
Bare vis det valgte laget uten effekter i delbildebehandleren.
info
1033
Opacity
Ugjennomsiktighet
info
1034
Opacity and image mask
Ugjennomsiktighet og bilde maske
info
1035
Opacity-based
Gjennomstiktighetsbasert
info
1036
Opacity:
Ugjennomsiktighet:
info
1037
Open
Åpne
info
1038
Open Layer Effect
Åpen lageffekt
info
1039
Open a recently used file.
Åpne en fil som er brukt i det siste.
info
1040
Open an existing document.
Åpne et eksisterende dokument.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...