Norwegian (Bokmål) phrases #341-360 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
341
Click here and then on any control that you want to learn more about.
Klikk her og etterpå en kontroll som du vil være mer om.
info
342
Click on a button to quickly switch to the respective folder. You may add the current folder to this list using the buttons in the right upper part of this window.
Klikk på en knapp for å bytte raskt til den respektive mappe. Du kan legge den gjeldende mappen til denne listen ved hjelp av knappene i høyre øvre del av dette vinduet.
info
343
Click on tags to select/unselect them. Double-click a tag to select it and unselect all other tags. A bigger or bolder font indicates a frequently used tag.
info
344
Click the ... button and select a environment map (panoramatic texture of the surroundings).
info
345
Click the ... button and select a height map. Pixel's brightness determines its elevation.
info
346
Click with mouse or use up and down arrow keys to change the selected color component.
Klikk med musen eller bruk opp og ned piltastene for å endre farge i fargekomponenten.
info
347
Clone with: %s
Dupliser med: %s
info
348
Close
Lukk
info
349
Close the active document.
Lukk det aktive dokumentet.
info
350
Closed
Lukket
info
351
Clouds texture
Skymønster
info
352
Collapse
Fell sammen
info
353
Color
Farge
info
354
Color Corrections
Fargekorrigering
info
355
Color and opacity of the bubble background.
info
356
Color button palette
Fargelegg palettknapp
info
357
Color channels, depth and compression.
info
358
Color of the dropped shadow. Shadow of semitransparent pixels will be less intense.
Fargen på skyggen. Skyggen av semigjennomsiktige piksler vil bli mindre intense.
info
359
Color of the filter for greyscale reduction.
Farge for filtret med gråskalareduksjon.
info
360
Color of the outline.
Farge på ytterkanten.
info
What about ICL files?
Select background