Norwegian (Bokmål) phrases #441-460 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
441
Create new commands|Duplicate commands|Delete commands|Move up|Move down|Import commands|Export commands|
Opprett nye kommandoer|Dupliser kommandoer|Slett kommandoer|Flytt opp|Flytt ned|Importer kommandoer|Eksporter kommandoer|
info
442
Create new document from a template.
Opprett nytt dokument fra en mal.
info
443
Create new image document using current contents of clipboard.
Opprett nytt bilde ved å bruke innhold fra utklippsbordet.
info
444
Create new layout|Duplicate selected layout|Delete selected layout|Rename selected layout|Configure selected layout|Move selected layout down|Move selected layout up|Import layout|Export layout|
Opprett ny mal|Dupliser valgt mal|Slett valgt mal|Gi valgt mal nytt navn|Konfigurer valgt mal|Flytt valgt mal ned|Flytt valgt mal opp|Importer mal|Eksporter mal|
info
445
Create new preset|Duplicate preset|Delete preset|Move up|Move down|Import preset|Export preset|
Opprett ny forhåndsinnstilling|Dupliserte forhåndsangitte|Slett forhåndsangitte|Flytt opp|Flytt ned|Importer forhåndsangitt|Eksporter forhåndsangitt|
info
446
Create new raster image from the current content of Windows desktop.
Opprett nytt bilde med skjermdump fra Windows.
info
447
Create new raster layer and place it on top of the other layers.
Opprett nytt bilde og plasser det på toppen av andre lag.
info
448
Create new revision
Opprett ny versjon
info
449
Create new toolbar|Duplicate toolbar|Delete toolbar|Move up|Move down|
Opprett ny verktøylinje|Dupliser verktøylinje|Slett verktøylinje|Flytt opp|Flytt ned|
info
450
Create new view|Duplicate view|Delete view|Rename view|Move down|Move up|
Opprett ny visning|Dupliser visning|Slett visning|Gi visningen nytt navn|Flytt ned|Flytt opp|
info
451
Create raster layer
Nytt lag
info
452
Create smaller files, but saving can take significant amount of time.
info
453
Create, delete, rename and priorize layouts.
Opprett, slett, gi nytt navn og prioriter maler.
info
454
Created
Opprettet
info
455
Credits
Takk til
info
456
Crop
Beskjær
info
457
Crop to selection
Beskjær til markert område
info
458
Cu&t
&Klipp ut
info
459
Cu&t %s
Klipp u&t %s
info
460
Cubic interpolation
Kubiskinterpolering
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons