Norwegian (Bokmål) phrases #1561-1580 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1561
Translated string:
Oversatt frase:
info
1562
Translation table contains %i items. Press Update to check if more are available.
Oversettelsen inneholder %i fraser. Trykk oppdater for å sjekke om det finnes mer.
info
1563
Translation table contains %i items. There are also %i items translated by you. Press Upload to make them available for others.
Oversettelsesen inneholder %i fraser. Du har oversatt %i fraser. Trykk Last opp for å gjøre frasene tilgjengelige for andre.
info
1564
Translation table is not available; try downloading it or help by translating yourself.
Ingen oversettelse er tilgjengelig; prøv å last den ned eller å oversette selv.
info
1565
Translator mode
Oversettelsesmodus
info
1566
Transparency
Gjennomsiktig
info
1567
Triangle
Triangel
info
1568
Turn the image upside down.
Snu bildet.
info
1569
Tutorials
Veiledninger
info
1570
Type
Type
info
1571
Type any text in this box and then click in the raster image editor to render the text using the specified font.
Skriv en tekst i denne boksen og deretter klikk i bilderedigeringsvinduet for å legge ut teksten.
info
1572
Type of mapping the values from the given range to the slider in configuration dialog.
info
1573
Type of operation executed in this step of the sequence.
info
1574
Type of the actual operation.
Operasjons type.
info
1575
Type of the contained object with menu commands.
Objekttype med menykommandoer.
info
1576
Type of transformation executed in this step. (Note: transformation should not be the last step in the sequence, because the result will be lost.)
info
1577
Type text directly in the raster editor.
Skriv rett inn i behandleren.
info
1578
Typical background color for the image. Images will look best if used on similar backgrounds.
Typisk bakgrunn for bildet. Bilder vil se best hvis det brukes på lignende bakgrunn.
info
1579
Undo all operations upto this one.
Angre alle operasjonene fram til denne.
info
1580
Undo functionality will be disabled. Choose this option for best performace and lowest memory requirements.
Angre funksjonaliteten vil bli deaktivert. Velg dette alternativet for best funksjonalitet og lavest minne krav.
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons