Norwegian (Bokmål) phrases #541-560 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
541
Display hints relevant to application current state.
Vis relevante tips til programmet
info
542
Display mode
Visningsmodus
info
543
Display program information, version number and copyright.
Vis program informasjon, versjons nummer og kopirettighet.
info
544
Display:
info
545
Displayed drawing tools:
Viste tegneverktøy:
info
546
Displays the basic information about the application and its usage.
Viser grunnleggende informasjon om applikasjonen og dets bruk.
info
547
Displays the current zoom factor. Click to quickly switch to predefined values or to your own zoom factor.
Vis brukt forstørrelses faktor. Klikk raskt for å endre verdiene eller til din egen forstørrelses faktor.
info
548
Displays the help index page.
Vis hjelpesiden.
info
549
Dithering
Utjevning
info
550
Dithering method used when convering image to paletized format.
info
551
Divisor:
Divisoren:
info
552
Do not fill the interior of the drawn shape.
info
553
Do not use pixel grid.
Ikke bruk piksel oppdeling.
info
554
Document - Best Layout
Dokument - Best brukergrensesnitt
info
555
Document - Condition
info
556
Document - Extract Document Part
Dokument - Eksakt dokument del
info
557
Document - Open in current window
Dokument - Åpne i nåværende vindu
info
558
Document - Open in new window
Dokument - Åpne i nytt vindu
info
559
Document - Save
Dokument - Lagre
info
560
Document - Set File Format
Dokument - Velg filformat
info
What about ICL files?
Select background