Turkish phrases #1341-1360 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1341
Secondary formats:
İkincil biçimler:
info
1342
Select &all
Tümünü seç
info
1343
Select &all (%s)
Tümünü seç (%s)
info
1344
Select Location
Konum Seç
info
1345
Select a rectangle by dragging with mouse. Hold down SHIFT and/or CTRL to add, remove or negate current selection.
Fare ile sürükleyerek bir dikdörtgen seçin. Geçerli seçimi eklemek, kaldırmak veya iptal etmek için SHIFT ve / veya CTRL tuşunu basılı tutun.
info
1346
Select a region similar to the clicked pixel. Hold down CTRL and/or SHIFT to combine the new selection with the current one.
Tıklanan piksele benzer bir bölge seçin. Yeni seçimi geçerli olanla birleştirmek için CTRL ve/veya SHİFT tuşunu basılı tutun.
info
1347
Select a view to use.
info
1348
Select all objects that are currently not selected.
Şimdi seçilmeyen tüm nesneleri seçin.
info
1349
Select an effect to add:
Eklemek için bir efekt seçin:
info
1350
Select an effect to apply on the retouched pixels.
info
1351
Select files or folders in the "Source files" panel before clicking the "Start" icon. Alternatively, drag and drop files or folders from any file manager onto the "Start" button to process them.
info
1352
Select group of similar pixels near each pixel and blur them.
Her piksele yakın benzer piksel grubunu seçin ve bunları bulanıklaştırın.
info
1353
Select how to handle multiple open documents.
Birden çok açık belgeyi nasıl kullanacağınızı seçin.
info
1354
Select how to merge the current layer with the underlying layers.
Mevcut katmanı alttaki katmanlarla birleştirmeyi seçin.
info
1355
Select printer and print image.
info
1356
Select the preferred language. English will be used for strings unavailable in the selected language.
Tercih edilen dili seçin. Seçilen dilde kullanılamayan dizeler için İngilizce kullanılacaktır.
info
1357
Selected file formats will be used for newly created documents.
Seçilen dosya biçimleri yeni oluşturulan belgeler için kullanılacaktır.
info
1358
Selected formats will be used for newly created documents in the given order.
Seçilen biçimler, verilen sırayla yeni oluşturulan belgeler için kullanılacaktır.
info
1359
Selected printer
info
1360
Selected stop color
Seçilen durma rengi
info
I wish there were...
Select background