Turkish phrases #581-600 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
581
Draw lines or polylines. Divide a line by dragging control handle in middle of a line segment.
Çizgiler veya çoklu çizgiler çizin. Bir satır segmentinin ortasında denetim tutamacını sürükleyerek bir satırı bölün.
info
582
Draw selected layer normally and other layers with opacity set to 50%.
Seçilen katmanı normal olarak ve opaklık % 50'ye ayarlanmış diğer katmanları çizin.
info
583
Draw squares or rectangles with given corner radius.
Verilen köşe yarıçapı ile kareler veya dikdörtgenler çizin.
info
584
Draw with a brush.
Fırçayla çiz.
info
585
Drawing tool toolbar
Çizim aracı araç çubuğu
info
586
Drawing tools toolbar
info
587
Drop Shadow
Düşen Gölge
info
588
Drop shadow
Düşen gölge
info
589
Dropper
Damlalık
info
590
Duplicate batch operation
info
591
Duplicate layer
Katmanı çoğalt
info
592
E&xit
Çıkış
info
593
EXIF
info
594
Edges-only shadow
Kenarlar-sadece gölge
info
595
Edit tool
Düzenleme aracı
info
596
Edit tools synchronization
info
597
Editing
Düzenleme
info
598
Effe&ct
Efekt
info
599
Effect preview:
Efekt önizlemesi:
info
600
Effect sequence:
Efekt dizisi:
info
Select background
What about ICL files?