Turkish phrases #581-600 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
581
Draw circles or ellipses.
Daireler ya da elipsler çizin.
info
582
Draw grid around large tiles.
Büyük döşeme etrafında ızgara çizin.
info
583
Draw lines or polylines. Divide a line by dragging control handle in middle of a line segment.
Çizgiler veya çoklu çizgiler çizin. Bir satır segmentinin ortasında denetim tutamacını sürükleyerek bir satırı bölün.
info
584
Draw selected layer normally and other layers with opacity set to 50%.
Seçilen katmanı normal olarak ve opaklık % 50'ye ayarlanmış diğer katmanları çizin.
info
585
Draw squares or rectangles with given corner radius.
Verilen köşe yarıçapı ile kareler veya dikdörtgenler çizin.
info
586
Draw with a brush.
Fırçayla çiz.
info
587
Drawing tool toolbar
Çizim aracı araç çubuğu
info
588
Drawing tools toolbar
info
589
Drop Shadow
Düşen Gölge
info
590
Drop shadow
Düşen gölge
info
591
Dropper
Damlalık
info
592
Duplicate batch operation
info
593
Duplicate layer
Katmanı çoğalt
info
594
E&xit
Çıkış
info
595
EXIF
info
596
Edges-only shadow
Kenarlar-sadece gölge
info
597
Edit tool
Düzenleme aracı
info
598
Edit tools synchronization
info
599
Editing
Düzenleme
info
600
Effe&ct
Efekt
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons