Turkish phrases #1441-1460 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1441
Specify &size
Boyutunu belirtin
info
1442
Specify &width
Genişliği belirtin
info
1443
Specify actions to execute when a mouse gesture is detected in the raster image editor window.
info
1444
Specify image height; width will be adjusted to keep aspect ratio.
info
1445
Specify image width; height will be adjusted to keep aspect ratio.
info
1446
Split direction:
Bölünmüş yön:
info
1447
Split image to tiles of defined size and set color of each tile to the average color of its original pixels.
Görüntüyü tanımlı boyuttaki döşemelere ayırın ve her döşemenin rengini orijinal piksellerinin ortalama rengine ayarlayın.
info
1448
Spread the color of each pixel to the surrounding pixels.
Her pikselin rengini çevresindeki piksellere yayın.
info
1449
Square
Kare
info
1450
Square caps
Kare kapaklar
info
1451
Standard drop shadow
Standart damla gölge
info
1452
Start
info
1453
Start &page:
Başlangıç sayfası:
info
1454
Start new sub-path
info
1455
State Synchronization ID
info
1456
Static
Statik
info
1457
Steps
info
1458
Stop
info
1459
Stop adding vertices to the current path by mouse clicking.
info
1460
Store current image mask for later use. The stored mask will last as long as this window and document.
Daha sonra kullanmak için geçerli görüntü maskesini saklayın. Saklı maske bu pencere ve belge boyunca geçerli olacak.
info
I wish there were...
Select background