Turkish phrases #1421-1440 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1421
Size of beveled region in pixels.
Size of beveled region in pixels.
info
1422
Size of the added shadow in pixels.
Eklenen gölgenin pixel cinsinden boyutu.
info
1423
Size of watermark text in percent of the image height.
Filigran metninin görüntü yüksekliğinin yüzde olarak boyutu.
info
1424
Size of watermark text in pixels.
Filigran metninin piksel cinsinden boyutu.
info
1425
Size:
Boyut:
info
1426
Small
info
1427
Smart Retarget
Akıllı Yeniden Hedef
info
1428
Smart retarget...
Akıllı yeniden hedefleme...
info
1429
Smooth
Pürüzsüz
info
1430
Smooth area edges
Düzgün alan kenarları
info
1431
Smoothing
Yumuşatma
info
1432
Soft shadow
Yumuşak gölge
info
1433
Soften
Yumuşatmak
info
1434
Solid fill
Katı dolgu
info
1435
Solid grid
Tam ızgara
info
1436
Solid outline
Katı anahat
info
1437
Sort by
info
1438
Source files
info
1439
Specifies whether an image or a text template will be used for watermarking.
Filigran için bir görüntünün veya metin şablonunun kullanılacağını belirtir.
info
1440
Specify &height
Yüksekliği belirtin
info
Select background
Vista & Win 7 icons