Turkish phrases #281-300 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
281
Blur image using given blur radius.
Verilen bulanıklık yarıçapını kullanarak görüntüyü bulanıklaştırın.
info
282
Blur image using given blur radius.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blur">More information</a>.
Verilen bulanıklık yarıçapını kullanarak görüntüyü bulanıklaştırın.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blur">Daha fazla bilgi</a>.
info
283
Blur mask
Maske bulanıklığı
info
284
Blur pixels from center of the image to the edges.
Pikselleri görüntünün merkezinden kenarlara bulanıklaştırın.
info
285
Blur pixels from center of the image to the edges.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blur">More information</a>.
Pikselleri görüntünün merkezinden kenarlarına bulanıklaştırın.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blur">Daha fazla bilgi</a>.
info
286
Blur pixels in a circular manner.
Pikselleri dairesel biçimde bulanıklaştırın.
info
287
Blur pixels in a circular manner.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blur">More information</a>.
Pikselleri dairesel biçimde bulanıklaştırın.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blur">Daha fazla bilgi</a>.
info
288
Blur radius in pixels.
Yarıçapı piksel cinsinden bulanıklaştır.
info
289
Blur:
Bulanık:
info
290
Bold
Kalın
info
291
Both
Her ikisi de
info
292
Bottom
Alt
info
293
Bottom left
Sol alt
info
294
Bottom right
Sağ alt
info
295
Bounds:
info
296
Box Blur
Bulanıklık kutusu
info
297
Box blur...
Kutu bulanıklığı...
info
298
Brick
Tuğla
info
299
Brighten
Parlatmak
info
300
Brightness
Parlaklık
info
Select background
What about ICL files?