Turkish phrases #501-520 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
501
Defines how to combine fill pattern with previous content.
Dolgu şablonunu önceki içerikle nasıl birleştireceğinizi tanımlar.
info
502
Defines how to obtain the height map for bevel effect.
Eğim etkisi için yükseklik haritasının nasıl alınacağını tanımlar.
info
503
Defines how to select a document part from the whole document.
info
504
Defines, where to place the outline.
Ana hatları nereye yerleştireceğinizi tanımlar.
info
505
Deform picture by applying a bilinear or a perspective transformation.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Transform">More information</a>.
Bir doğrusal veya perspektif dönüşümü uygulayarak görüntüyü deforme edin.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Transform">Daha fazla bilgi</a>.
info
506
Delete batch operation
info
507
Delete file
Dosyayı sil
info
508
Delete layer(s)
Katman(lar)ı sil
info
509
Density [%]:
Yoğunluk [%]:
info
510
Density of the projected shadow at the beginning.
info
511
Density of the projected shadow at the end.
info
512
Density of the shadow. Higher values make the shadow more intense.
Gölge yoğunluğu. Yüksek değerler gölgeyi daha koyu yapar.
info
513
Desaturate
Doygunluğu azalt
info
514
Description
info
515
Description:
Açıklama:
info
516
Descriptive name of the window layout.
info
517
Details
info
518
Detect horizontal edges in the input image.
Giriş görüntüsündeki yatay kenarları algıla.
info
519
Determine the darkest and brightest colors in the image and adjust contrast to map them on real black and white.
Görüntüdeki en koyu ve en parlak renkleri belirleyin ve kontrastı gerçek siyah ve beyaz olarak eşlemek için ayarlayın.
info
520
Determines the method used to compute the shadow.
Gölge hesaplamak için kullanılan yöntemi belirler.
info
Select background
Vista & Win 7 icons