Norwegian (Bokmål) phrases #201-220 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
201
Fill
Fyll med farge
info
202
Fill style is not applicable.
Ingen stil for fargefylling er valgt.
info
203
Filter:
Søk:
info
204
Finish using the current tool and apply the changes.
Fullfør bruken av verktøyet og bruk endringene.
info
205
Formats
Formater
info
206
From screen pixel
Fra fargeplukker
info
207
GIF Image
GIF-bilde
info
208
GIF image files
GIF-bildefiler
info
209
GIMP Image
GIMP-bilde
info
210
GIMP image files
GIMP-bildefiler
info
211
Gamma correction value assumed when no color profile is assigned to an image.
Gammaverdi antas når ingen farge profil er knyttet til et bilde.
info
212
Go to last folder visited
Gå til sist brukte mappe
info
213
Go up one level
Gå opp et lag
info
214
Handle coordinates...
Bruk kordinater...
info
215
Height in pixels of the view in this panel.
info
216
Height:
Høyde:
info
217
Help
Hjelp
info
218
Help text:
Hjelpetekst:
info
219
Hide translated strings
Skjul oversatte fraser
info
220
High speed
Høy hastighet
info
What about ICL files?
Select background