Danish phrases #1161-1180 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1161
This operation is performed on the extracted document part.
Denne handling udføres på den udtrukne dokumentdel.
info
1162
This operation will be performed on the transformed document.
Denne handling udføres på det transformerede dokument.
info
1163
This setting controls how to combine the outline with the original shape.
Denne indstilling bestemmer hvordan kanten kombineres med den originale form.
info
1164
This software may be used freely for any legal purposes, including commercial applications. Installation package must NOT be redistributed without authors' permission.
Dette program kan gratis bruges til alle legale og kommercielle formål. Installeringsfilen må IKKE distribueres uden udviklerens tilladelse.
info
1165
This value constrols shadow density. Higher value means darker shadow.
Denne værdi styrer skyggens intensitet. Højere værdi betyder mørkere skygge.
info
1166
This view is used for the extracted document part.
Denne visning bruges til den udtrukne dokumentdel.
info
1167
This window shows structure of the configuration. Select an item to display its configuration in the right pane. Items marked with small dialog icon have custom configuraton dialogs.
Dette vindue viser indstillingens opbygning. Vælg et emne for at vise indstillingerne i højre rude. Emner med et lille dialogikon, indeholder muligheder for tilpasning.
info
1168
This wizard creates a new image from the current content of your desktop. This window will disappear for a moment while capturing is performed.
Denne funktion tager et billede af dit aktuelle skrivebord. Vinduet forsvinder et øjeblik mens billedet tages.
info
1169
This wizard opens a raster image from the clipboard. Images can be placed on clipboard using the Copy or Copy Image command in graphic editors. Content of any window can be capured by pressing ALT+PrtScn keys while the window is active.
Her kan du åbne et billede fra udklipsholderen. Billeder indsættes i udklipsholderen ved at kopiere dem fra et billedprogram, og indholdet i normale vinduer kan kopieres med Alt+PrtScr tasterne.
info
1170
Tile crop helps to crop the image at MCU boundaries to enable lossless JPEG cropping.
info
1171
Tip: Drag and drop Adobe® Photoshop® filters (.8bf) on this window.
Tips: Træk Adobe® Photoshop® filtre (.8bf) til dette vindue.
info
1172
Tip: Drag in arrow direction.
Tips: Træk i pilens retning.
info
1173
Tip: Hold CTRL key to set reference point.
info
1174
Tolerance:
Tolerance:
info
1175
Tool ID:
Værktøjs ID:
info
1176
Tool has no options.
Værktøjet kan ikke tilpasses.
info
1177
Tool presets
Værktøj standard
info
1178
Tool properties
Værktøjsegenskaber
info
1179
Tool state sync-ID:
Værktøjsstatus synk ID:
info
1180
ToolBar
Værktøjslinie
info
Vista & Win 7 icons
Select background