Danish phrases #1181-1200 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1181
Toolbar ID
Værktøjslinie ID
info
1182
Toolbar name
Værktøjslinienavn
info
1183
Top
Øverst
info
1184
Top left
Øverst venstre
info
1185
Top right
Øverst højre
info
1186
Transform the image from cartesian coordinates (x, y) to polar coordinates (r, φ).
Transformer billedet fra kartesiske koordinater (x, y) til polære koordinater (r, φ).
info
1187
Transform the image from polar coordinates (r, φ) to cartesian coordinates (x, y).
Transformer billedet fra polære koordinater (x, y) til kartesiske koordinater (r, φ).
info
1188
Transformation
Transformering
info
1189
Translated string:
Oversat streng:
info
1190
Translation table contains %i items. Press Update to check if more are available.
Oversættelsen indeholder %i strenge. Tryk på Opdatering for at kontrollere, om der er flere til rådighed.
info
1191
Translation table contains %i items. There are also %i items translated by you. Press Upload to make them available for others.
Oversættelsen indeholder %i strenge. Der er %i der er oversat af dig. Tryk på Upload for at dele med andre brugere.
info
1192
Translation table is not available; try downloading it or help by translating yourself.
Oversættelsesskabelonen er ikke tilgængelig. Prøv at hente det eller overesæt selv.
info
1193
Translator mode
Aktiver oversættelse
info
1194
Triangle
Trekant
info
1195
Turn the image upside down.
Vend billedet på hovedet.
info
1196
Tutorials
Vejledninger
info
1197
Type
Type
info
1198
Type of mapping the values from the given range to the slider in configuration dialog.
Type af kortlægningsværdier fra givet interval til skyderen i tilpasningsdialogen.
info
1199
Type of the actual operation.
Aktuel handlingstype
info
1200
Type of the contained object with menu commands.
Emnetypen med menukommandoer.
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons