Danish phrases #821-840 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
821
Search the help for selected phrase.
Søg hjælp til valgt udtryk.
info
822
Secondary color
Sekundær farve
info
823
Secondary formats:
Sekundære:
info
824
Select
Markér
info
825
Select &all
Vælg alle
info
826
Select &all (%s)
Vælg alt (%s)
info
827
Select Location
Vælg placering
info
828
Select a rectangle by dragging with mouse. Hold down SHIFT and/or CTRL to add, remove or negate current selection.
Markér en firkant ved at trække med musen. Hold SKIFT og/eller CTRL nede for at føje til, fjerne eller invertere markeringen.
info
829
Select a region similar to the clicked pixel. Hold down CTRL and/or SHIFT to combine the new selection with the current one.
Vælg et område magen til den klikkede pixel. Hold CTRL og/eller SKIFT ned for at kombinere den nye markering med den aktuelle.
info
830
Select a view to use.
Vælg en visning.
info
831
Select all objects that are currently not selected.
Vælg alle emner som ikke er valgt.
info
832
Select group of similar pixels near each pixel and blur them.
Vælg gruppe af pixel om hver pixel og slør dem.
info
833
Select how to handle multiple open documents.
Vælger hvordan flere åbne dokumenter skal håndteres.
info
834
Select how to merge the current layer with the underlying layers.
Vælg hvordan aktuelt lag flettes med underliggende lag.
info
835
Select the preferred language. English will be used for strings unavailable in the selected language.
Vælg foretrukket sprog. Engelsk bruges til uoversatte strenge.
info
836
Selected file formats will be used for newly created documents.
De valgte filformater vil blive anvendt til nyoprettede dokumenter.
info
837
Selected formats will be used for newly created documents in the given order.
De valgte formater vil blive anvendt til nyoprettede dokumenter i den angivne rækkefølge.
info
838
Selected view
Valgt visning
info
839
Selection mask ID:
Markeringsmaske ID:
info
840
Send a donation.
Donér...
info
Select background
Vista & Win 7 icons