Danish phrases #821-840 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
821
Outline...
Kant...
info
822
Output
Output
info
823
Outside
Ydre
info
824
Override for the parameter lower bound. Use the same value for upper and lower bound to use default bounds.
Tilsidesæt nedre grænseparameter. Brug standardværdi til både øvre og nedre grænse.
info
825
Override for the parameter upper bound. Use the same value for upper and lower bound to use default bounds.
Tilsidesæt øvre grænseparameter. Brug standardværdi til både øvre og nedre grænse.
info
826
PNG Image
PNG billede
info
827
PNG image files
PNG billedfil
info
828
Paint objects under current background. Drawn object will be visible only if the current background is semitransparent.
Maler emne under aktuel baggrund. Tegnede emner er kun synlige hvis aktuel baggrund er halvgennemsigtig.
info
829
Paint over
Farvelæg over
info
830
Paint under
Farvelæg under
info
831
Paint.net Image
Paint.net billede
info
832
Paint.net image files
Paint.net billedfiler
info
833
Panels
Paneler
info
834
Parameter
Parameter
info
835
Part &operation:
Delhandlinger:
info
836
Paste image
Indsæt billede
info
837
Paste style
Indsæt stil
info
838
Paste the dragged image(s) as a floating selection.
Indsæt trukket billede som flydende.
info
839
Paste:
Indsæt:
info
840
Path
Sti
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...