Danish phrases #301-320 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
301
Coordinates accuracy
Koordinaters nøjagtighed
info
302
Coordinates mode
Koordinater
info
303
Coordinates mode controls whether draw shapes are aligned on pixel boundaries.
Koordinater bestemmer om tegnede former justeres til pixelgrænser.
info
304
Coordinates of shapes' control points are limited to integral values.
Koordinater på formers kontrolpunkter er begrænset til integralværdier.
info
305
Coordinates of shapes' control points can have any real values.
Koordinater på formers kontrolpunkter kan have alle reelle værdier.
info
306
Copy as SVG path
info
307
Copy pixels from other part of the image. Pixels to overwrite are marked using tool "%s".
Kopier pixel fra en anden billeddel. Pixel der overskrives er markeret med "%s" værktøjet.
info
308
Copy style
Kopiér stil
info
309
Copy the selection and put it on the Clipboard.
Kopiér markering til udklipsholder.
info
310
Copy the shape to clipboard as text in the SVG path element format.
info
311
Copy the style of the current layer to the clipboard.
Kopiér stil fra aktuelt lag til udklipsholder.
info
312
Copyright © 2007-2013
Copyright © 2007-2013
info
313
Create
Opret
info
314
Create a new document.
Opret nyt dokument
info
315
Create a new empty raster image of given size.
Opret tomt billede med angivet størrelse
info
316
Create a new empty vector image of given size.
Opret en ny tom vektor billede af en given størrelse.
info
317
Create a new frame. Select where to add it.
Opret ny ramme og vælg placering.
info
318
Create a new image with all frames of the animation placed in one or more rows.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animation-to-filmstrip">More information</a>
Opret nyt billede med alle animationens rammer placeret på række(r).<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animation-to-filmstrip">Flere oplysninger</a>
info
319
Create animation
Opret animation
info
320
Create animation by splitting image to given number of frames.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/image-to-animation">Подробнее</a>.
info
Select background
What about ICL files?