Danish phrases #281-300 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
281
Custom JScript operation
Tilpasset JScript handling
info
282
Custom image
Tilpasset billede
info
283
Custom presets for tools, colors, fill styles, and drawing modes.
Forudindstillinger for værktøj, udfyldning og tegning.
info
284
Custom zoom
Tilpasset zoom
info
285
Custom1
Tilpasset1
info
286
Customize the main application window. Already opened documents or windows will not be affected.
Tilpas hovedvinduets størrelse. Åbne dokumenter og vinduer påvirkes ikke.
info
287
Cut a defined quadrangle from an image.
Klip defineret kvadrat ud af et billede.
info
288
Cut the selection and put it on the Clipboard.
Klip markering til udklipsholder.
info
289
DPI
DPI
info
290
Decimal places:
Decimaler:
info
291
Decrease image magnification by one step.
Formindsk billedforstørrelse i et trin.
info
292
Decrease opacity
Formindsk opacitet
info
293
Decrease outline width
Formindsk kantbredden
info
294
Deduce surface height from opacity and selection. Bevel the shape and let light shine on it.
Beregn overfladehøjde udfra opacitet og markering. Tilføj facet og lad lys skinne på det.
info
295
Default color
Standardfarve
info
296
Default operation
Standardhandling
info
297
Default settings
Standardindstillinger
info
298
Define area for red eye removing by clicking and dragging with mouse.
Klik og træk med musen for at bestemme hvor der skal fjernes røde øjne.
info
299
Define what should be displayed on a color button popup palette and how should the color picker dialog look like.
Definer hvad skal vises på popup paletten, og hvordan dialogen ser ud.
info
300
Defines how to combine fill pattern with previous content.
Bestemmer hvordan udfyldningsmønstret kombineres med eksisterende indhold.
info
I wish there were...
What about ICL files?