Danish phrases #281-300 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
281
Conte&xt help
Konteksthjælp
info
282
Context Menu Commands
Kontekstmenukommandoer
info
283
Context menu
Kontekstmenu
info
284
Context menu commands
Kontekstmenukommandoer
info
285
Context menu:
Kontekstmenu:
info
286
Continually increase transparency in given direction.
Forøg gennemsigtigheden kontinuerligt i given retning.
info
287
Continue editing the card in an image editor.
info
288
Continuous boost
Vedvarende boost
info
289
Contour gradient
info
290
Controlled sync ID
Bestemt synk ID
info
291
Controlled viewport:
Bestemt synsfelt:
info
292
Controls how are images in standard formats like .jpg or .png opened.
Kontroller hvordan billeder i almindelige formater som  jpg eller .png er i åbnet tilstand.
info
293
Controls how is the original and the preview of the processed image displayed.
info
294
Controls how to specify the final canvas size.
Bestemmer hvordan den endelige lærredsstørrelse defineres.
info
295
Controls the placement of the original image on the new canvas.
Bestemmer originalbilledets på det ny lærred.
info
296
Controls what information is displayed in window caption.
Kontrollerer hvilken information der vises i overskriften
info
297
Controls whether a toolbar is visible when creating new window.
Bestemmer om en værktøjslinie vises ved oprettelse af nyt vindue.
info
298
Controls which drawing tools will be available.
Bestemmer hvilke tegneværktøjer der er tilgængelige.
info
299
Convert color image to a grayscale.
Konverter farvebillede til gråskala.
info
300
Convert layer of any type to a raster layer
Konverter alle lagtyper til rasterlag
info
Select background
What about ICL files?