Danish phrases #561-580 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
561
Hidden
Skjult
info
562
Hide "Add" and "Manage" menu entries
Skjul "Tilføj" og "Administrer" fra menuen
info
563
Hide manager
Skjul
info
564
Hide the "Add custom preset" and "Manage custom presets" commands from menu. You can re-enable them from layout configuration later.
Skjul "Tilføj skabelon" og Administrer skabelon" fra menuen. Kan genetableres fra layouttilpasning senere.
info
565
Hide translated strings
Skjul oversatte strenge
info
566
High speed
Højhastighed
info
567
Higher value means higher image quality, but also larger file size.
info
568
Highlight missing strings
Fremhæv manglende strenge
info
569
History
Historik
info
570
Hole is created by positioning a new path inside an existing path.
Hullet er skabt ved at placere en ny sti i en eksisterende sti.
info
571
Home|Back|Forward|Copy|Paste|
Hjem|Tilbage|Frem|Kopiér|Indsæt|
info
572
Horizontal
Vandret
info
573
Horizontal division:
Vandret opdeling:
info
574
Horizontal offset:
Vandret forskydning:
info
575
Hourglass
Timeglas
info
576
How is the shadow combined with the original shape.
Hvordan skyggen kombineres med den originale form.
info
577
How long to search for the most effective way of data compression.
info
578
Hue
Nuance
info
579
ID of the extracted document part. This ID is document specific. Refer to documentation of the used document to learn about its part IDs.
ID på udtrukket dokumentdel. Dette ID er dokumentspecifikt. Henvis til dokumentationen for det anvendte dokument foe at lære om dets del ID'er.
info
580
Icon associated with this command.
Ikon knyttet til denne kommando.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...