Danish phrases #561-580 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
561
Media
Medie
info
562
Menu configuration
Menutilpasning
info
563
Merge layers
Flet lag
info
564
Minimal style
info
565
Mirror
Spejlvend
info
566
Mirror the image from left to right.
Spejlvend billedet fra venstre til højre.
info
567
Mode:
info
568
Modified
Ændret
info
569
Modified date
Ændringsdato
info
570
Modified on %s
Ændret d. %s
info
571
Modify selection using the "%s" tool. Hold down SHIFT, CTRL or both to add, negate or remove region from selection.
Tilpas markeringen med "%s" værktøjet. Hold enten SHIFT, CTRL eller begge nede, for at øge, formindske eller fjerne områder.
info
572
Modify shapes in picture by pushing, collapsing or expanding specified areas.
Tilpas formen i billedet ved at skubbe, sammenfolde eller udvide angivne områder.
info
573
Modify style...
Tilpas stil...
info
574
Modify tags or note
Tilpas tag eller note
info
575
Modify this template to apply a custom filter to current image.
Tilpas skabelonen til at anvende et tilpasset filter på aktuelt billede.
info
576
More &transformations
Flere transformeringer
info
577
More about authors and license
Mere om udviklere og licenser
info
578
More adjustments
Flere justeringer
info
579
More colors...
Flere farver...
info
580
More effects
Flere effekter
info
I wish there were...
Select background