Danish phrases #801-820 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
801
Open an existing file.
Åbn en eksisterende fil.
info
802
Open an internet page, where you can ask questions related to this program.
Åben hjemmeside hvor du kan stille spørgsmål om dette program.
info
803
Open as "%s"
Åben som "%s"
info
804
Open file location
info
805
Open images as:
Åbn billed som:
info
806
Open style...
Åben stil...
info
807
Open template...
info
808
Open the dragged file(s).
Åben trukken fil(er).
info
809
Operation
Handling
info
810
Operation class
Handlingsklasse
info
811
Operation icon to use in menu or toolbar.
Handlingsikon til menu eller værktøjslinie.
info
812
Operation succeeded.
Handlingen gennemført.
info
813
Optimize image for given background color.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blend_with_Background">Подробнее</a>.
info
814
Options
Indstillinger
info
815
Original
Original
info
816
Original string:
Original streng:
info
817
Other files
Andre filer
info
818
Outer shadow
Ydre skygge
info
819
Outline
Kant
info
820
Outline only
Kun kant
info
Select background
I wish there were...