Danish phrases #641-660 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
641
Language
Sprog
info
642
Language synchronization
Sprogsynkronisering
info
643
Language:
Sprog:
info
644
Languages marked with flags are installed. Select a language and click the Download button to attempt to download translation table.
Sprog markeret med flag er installeret. Vælg sprog og klik på Download for at hente en oversættelsesskabelon.
info
645
Large
Stor
info
646
Lasso
Lasso
info
647
Latest news, tutorials, support center.
Seneste nyt, vejledninger og support.
info
648
Layer Style
Lagstil
info
649
Layer painting
Lagtilstand
info
650
Layer style
Lagstil
info
651
Layered Image
Lagbillede
info
652
Layered Image - Append Effect
Lagbillede - Tilføj effekt
info
653
Layered Image - Create Vector Layer
Lagdelt billede - Opret vektorlag
info
654
Layered Image - Layer Effect
Lagbillede - Lageffekt
info
655
Layered Image - Layer Properties
Lagbillede - Lagegenskaber
info
656
Layered Image - Manage Layers
Lagbillede - Administrer lag
info
657
Layered Image - Rasterize Layer
Lagbillede - Rasterisér billede
info
658
Layered Image - Switch Layer
Lagbillede - Skift lag
info
659
Layers
Lag
info
660
Layout name:
Layoutnavn:
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons