Danish phrases #641-660 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
641
Internal view type
Intern visning
info
642
Internal view type.
Intern visning.
info
643
Interpolation of the curve will be linear or via b-spline.
Kurvens interpolering vil være lineær eller som sløjfe.
info
644
Invert color of each pixel (subtract its color from white).
Inverter fraven på hver pixel (træk farven fra hvid).
info
645
Invert colors
Inverter farver
info
646
It is recommended to save and close all other documents and restart the program.
Det anbefales at gemme og lukke alle andre dokumenter og genstarte programmet.
info
647
Item
Emne
info
648
Items
Emner
info
649
JPEG Image
JPEG billede
info
650
JPEG image files
JPEG billedfil
info
651
JPEG2000 Image
JPEG2000 billede
info
652
JPEG2000 Image (codestream)
JPEG2000 billede (kodestrøm)
info
653
JPEG2000 codestream files
JPEG2000 kodestrømsfil
info
654
JPEG2000 image files
JPEG2000 billedfil
info
655
Keep flat level
Bevar fladt niveau
info
656
Keep original
info
657
Key combination used to activating this operation (only valid if used in main menu).
Tastekombination der aktivere denne handling (gælder kun i hovedmenuen).
info
658
Keyboard accelerator for this menu command.
Tastaturaccelerator for denne kommando.
info
659
Language
Sprog
info
660
Language synchronization
Sprogsynkronisering
info
Select background
I wish there were...