Danish phrases #841-860 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
841
Set new canvas size and position of the original image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Canvas_Size">More information</a>.
Sæt ny lærredsstørrelse og placér originalbilledet.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Canvas_Size">Flere oplysninger</a>.
info
842
Set size to %ix%i
info
843
Set size to:
Størrelse:
info
844
Set the current primary color by clicking an image a pixel. Hold down Shift to set secondary color.
Sæt den primære farve ved at klikke på et pixel. Hold "Shift" nede for at ændre den sekundære farve.
info
845
Set the zoom factor of the selection to 100%.
Sæt markeringens zoomniveau til 100%.
info
846
Set to
info
847
Shadow only
Kun skygge
info
848
Shadow position:
Placering:
info
849
Shadow size:
Skyggestørrelse:
info
850
Shape
Form
info
851
Shape:
Form:
info
852
Shapes placed in a vector layer can be easily transformed and modified.
Figurer, der er placeret i en vektor lag, kan let forvandles og ændres..
info
853
Shapeshifter
Formskifter
info
854
Short command used to quickly switch layouts.
Kort kommando til hurtigt layoutskift.
info
855
Shorter side
info
856
Show active layer only
Vis kun aktive lag
info
857
Show all layers
Vis alle lag
info
858
Show appli&cation name
Vis programnavn
info
859
Show document &name
Vis dokumentnavn
info
860
Show document &type
Vis dokumenttype
info
What about ICL files?
Select background