Polish phrases #601-620 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
601
Show document &name
Pokaż nazwę dokumentu
info
602
Show document &type
Pokaż typ dokumentu
info
603
Show document p&roperties
Pokaż właściwości &dokumentu
info
604
Show grip points
info
605
Show la&yout name
Pokaż nazwę warstwy
info
606
Show m&enu commands for layout control (for advanced users)
Pokaż komendy menu dla sterowania układem (dla zaawansowanych)
info
607
Show or hide the "%s" panel.
Pokaż lub usuń "%s" panel
info
608
Show or hide the status bar.
Pokaż lub ukryj pas stanu.
info
609
Show or hide this toolbar.
Pokaż lub ukryj ten pas narzędzi
info
610
Show the final image in the raster editor.
Pokaż ostatni obraz w edytorze rastrowym.
info
611
Shrink or stretch image by changing the number of pixels.
Zmniejsz lub powiększ obraz zmieniając liczbę pikseli.
info
612
Shrink or stretch image.
info
613
Shrink selection
Zmniejsz zaznaczenie
info
614
Single source image
info
615
Size
Wymiar
info
616
Size:
Wymiar:
info
617
Smart retarget...
info
618
Smoothing
Wygładzanie
info
619
Solid fill
Wypełnienie jednolite
info
620
Specify color
info
Select background
What about ICL files?