Polish phrases #501-520 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
501
Radius of the shadow in pixels.
Promień cienia w pikselach.
info
502
Raster editor toolbar
Pasek narzędzi edytora rastrowego
info
503
Raster layer
Warstwa rastrowa
info
504
Rasterize layer
info
505
Re&size (resample)...
Zmień wymiary...
info
506
Re&target...
Zmiana &celu...
info
507
Ready
Gotów
info
508
RealWorld Icon Editor
info
509
RealWorld Icon Editor is a commercial application and requires a license. Licenses can be obtained at:
info
510
RealWorld Layered Image
RealWorld Obraz Warstwowy
info
511
RealWorld layered image files
RealWorld Obraz Warstwowy pliki 
info
512
RealWorld raster image files
RealWorld Obraz Rastrowy pliki 
info
513
RealWorld vector image files
Pliki wektorowe obrazów RealWorld
info
514
Recall mask
Wycofaj maskę
info
515
Recall the mask stored by the "Store mask" command.
Przywołaj maskę zapisaną przez komendę Zapisz maskę.
info
516
Recent
Ostatnio oglądane
info
517
Rectangle
Prostokąt
info
518
Rectangular border...
Prostokątna ramka...
info
519
Red eye remover
usuwacz czerwonych oczu
info
520
Reduce noise...
Redukuj szum...
info
Vista & Win 7 icons
Select background