Turkish phrases #121-140 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
121
Anti-aliasing:
info
122
Application &options...
Uygulama seçenekleri...
info
123
Application web page.
Uygulama web sayfası.
info
124
Apply
Uygula
info
125
Apply an selected modifier on region defined by "%s" tool.
"%s" aracı tarafından tanımlanan bölgeye seçilen bir değiştirici uygulayın.
info
126
Apply filter or resize multiple images at once.
info
127
Apply gaussian blur on current mask.
Geçerli maskeye gauss bulanıklığı uygulayın.
info
128
Apply perspective projection, add shadow and reflection to create a cool looking screenshot.
Perspektif projeksiyonu uygulayın, etkileyici görünümlü bir ekran görüntüsü oluşturmak için gölge ve yansıma ekleyin.
info
129
Arbitrary coordinates
Keyfi koordinatlar
info
130
Arbitrary rotation
info
131
Ask &question online...
Çevrimiçi soru sor...
info
132
Auto-detect background
info
133
Automatic
Otomatik
info
134
Automatic contrast
Otomatik kontrast
info
135
Automatic levels
Otomatik seviyeler
info
136
Automatically apply selected effect on a layer.
Seçilen efekti bir katmana otomatik olarak uygulayın.
info
137
Automatically choose a zoom factor according to available space.
Kullanılabilir alana göre otomatik olarak bir yakınlaştırma faktörü seçin.
info
138
Automatically update the software
Otomatik olarak bu yazılımı güncelle
info
139
BMP image files
BMP görüntü dosyaları
info
140
Background
Arkaplan
info
Select background
I wish there were...