Turkish phrases #141-160 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
141
Cancel
İptal
info
142
Cancel|Continue working with the document.
İptal et|Belge ile çalışmaya devam et.
info
143
Capture desktop
Masaüstü yakala
info
144
Cartesian to polar
Kutup için kartezyen
info
145
Center the image in the smallest possible square or rectangle.
Görüntüyü mümkün olan en küçük kare veya dikdörtgen olarak merkezleyin.
info
146
Center:
info
147
Change aspect ratio by reducing or extending the least important areas of the image.
Görüntünün en az önemli alanlarını azaltarak veya genişleterek en boy oranını değiştirin.
info
148
Change depth
info
149
Change position
info
150
Change the position of the 3D object in the screen plane.
info
151
Change the size of the 3D object.
info
152
Circle
Daire
info
153
Circular border...
Dairesel sınır...
info
154
Click here and then on any control that you want to learn more about.
Daha fazla bilgi edinmek istediğiniz herhangi bir kontrol için buraya tıklayın.
info
155
Click on a button to quickly switch to the respective folder. You may add the current folder to this list using the buttons in the right upper part of this window.
İlgili klasöre hızlıca geçmek için bir düğmeye tıklayın. Mevcut pencereyi bu pencerenin sağ üst kısmındaki düğmeleri kullanarak bu listeye ekleyebilirsiniz.
info
156
Click on the wheel to change hue, click inside the triangle to change brightness and saturation.
Renk tonunu değiştirmek için tekerleğe tıklayın, parlaklığı ve doygunluğu değiştirmek için üçgenin içine tıklayın.
info
157
Click to select and edit existing shapes
info
158
Clone with: %s
Bununla klonla: %s
info
159
Close
Kapat
info
160
Close the active document.
Etkin belgeyi kapatın.
info
What about ICL files?
Select background