Turkish phrases #221-240 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
221
Cut a defined quadrangle from an image.
Bir görüntüden tanımlanmış bir dörtgen kesin.
info
222
Cut the selection and put it on the Clipboard.
Seçimi kesin ve panoya koyun.
info
223
Cylindrical
info
224
Dash
Çizgi
info
225
Decrease image magnification by one step.
Görüntü büyütmeyi bir adımda azaltın.
info
226
Deduce surface height from opacity and selection. Bevel the shape and let light shine on it.
Opaklık ve seçimden yüzey yüksekliğini ölçün. Şeklini eğin ve üzerinde ışığın parlamasına izin verin.
info
227
Default
Varsayılan
info
228
Default (large images first)
info
229
Default with non-standard images last
info
230
Define area for red eye removing by clicking and dragging with mouse.
Tıklayarak kızıl gözü kaldırmak için alan tanımla.
info
231
Delete 3D model
info
232
Delete layer(s)
Katman(lar)ı sil
info
233
Delete selected 3D objects and lights.
info
234
Delete selected image(s) from icon.
info
235
Density [%]:
Yoğunluk [%]:
info
236
Depth:
info
237
Details
info
238
Determines the method used to compute the shadow.
Gölge hesaplamak için kullanılan yöntemi belirler.
info
239
Diagonal
Çapraz
info
240
Diamond gradient
info
Select background
Vista & Win 7 icons