Turkish phrases #241-260 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
241
Custom format...
info
242
Custom image
Özel görüntü
info
243
Custom presets for tools, colors, fill styles, and drawing modes.
Araçlar, renkler, dolgu stilleri ve çizim modları için özel hazır ayarlar.
info
244
Custom zoom
Özel yakınlaştırma
info
245
Custom1
Özel1
info
246
Customize application icon...
info
247
Customize the main application window. Already opened documents or windows will not be affected.
Ana uygulama penceresini özelleştirin. Zaten açılmış belgeler veya pencereler etkilenmeyecektir.
info
248
Cut a defined quadrangle from an image.
Bir görüntüden tanımlanmış bir dörtgen kesin.
info
249
Cut the selection and put it on the Clipboard.
Seçimi kesin ve panoya koyun.
info
250
Cylindrical
info
251
Dash
Çizgi
info
252
Decrease image magnification by one step.
Görüntü büyütmeyi bir adımda azaltın.
info
253
Deduce surface height from opacity and selection. Bevel the shape and let light shine on it.
Opaklık ve seçimden yüzey yüksekliğini ölçün. Şeklini eğin ve üzerinde ışığın parlamasına izin verin.
info
254
Default
Varsayılan
info
255
Default (large images first)
info
256
Default renderer of Grip points view
info
257
Default with non-standard images last
info
258
Define area for red eye removing by clicking and dragging with mouse.
Tıklayarak kızıl gözü kaldırmak için alan tanımla.
info
259
Delete
Sil
info
260
Delete 3D model
info
What about ICL files?
Select background