Turkish phrases #241-260 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
241
Diagonal
Çapraz
info
242
Diamond gradient
info
243
Diffuse
info
244
Diffuse:
info
245
Dimensions: %ix%i pixels
Boyutlar: %ix%i piksel
info
246
Directional light
info
247
Directional light shines in given direction with constant intensity.
info
248
Disable &automatic updates
Otomatik güncellemeleri devre dışı bırak
info
249
Display files with the given tag.
info
250
Display hints relevant to application current state.
Uygulama mevcut durumuyla ilgili ipuçlarını görüntüler.
info
251
Display program information, version number and copyright.
Program bilgilerini, sürüm numarasını ve telif hakkını görüntüleyin.
info
252
Displayed Data Type
info
253
Displays the basic information about the application and its usage.
Uygulama ve kullanımı ile ilgili temel bilgileri görüntüler.
info
254
Displays the current zoom factor. Click to quickly switch to predefined values or to your own zoom factor.
Geçerli yakınlaştırma faktörünü görüntüler. Önceden tanımlanmış değerlere veya kendi yakınlaştırma faktörüne hızlıca geçmek için tıklayın.
info
255
Displays the help index page.
Yardım dizini sayfasını görüntüler.
info
256
Do not use pixel grid.
Piksel ızgara kullanmayın.
info
257
Document contains unsaved data.
Belge kaydedilmemiş veriler içeriyor.
info
258
Don't save|Close document discarding changes.
Kaydetme|Belgeyi değiştiren değişiklikleri kapat.
info
259
Download
İndir
info
260
Drag with your mouse from a point where the object touches ground upwards to create a projected shadow.
Yansıtılan bir gölge oluşturmak için nesnenin yukarı doğru yere temas ettiği noktadan farenizle sürükleyin.
info
What about ICL files?
I wish there were...