Turkish phrases #261-280 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
261
Draw grid around large tiles.
Büyük döşeme etrafında ızgara çizin.
info
262
Draw lines or polylines. Divide a line by dragging control handle in middle of a line segment.
Çizgiler veya çoklu çizgiler çizin. Bir satır segmentinin ortasında denetim tutamacını sürükleyerek bir satırı bölün.
info
263
Draw selected layer normally and other layers with opacity set to 50%.
Seçilen katmanı normal olarak ve opaklık % 50'ye ayarlanmış diğer katmanları çizin.
info
264
Draw squares or rectangles with given corner radius.
Verilen köşe yarıçapı ile kareler veya dikdörtgenler çizin.
info
265
Drawing tool toolbar
Çizim aracı araç çubuğu
info
266
Drop Shadow
Düşen Gölge
info
267
Drop shadow
Düşen gölge
info
268
Dropper
Damlalık
info
269
Duplicate layer
Katmanı çoğalt
info
270
E&xit
Çıkış
info
271
Edges-only shadow
Kenarlar-sadece gölge
info
272
Editing
Düzenleme
info
273
Effe&ct
Efekt
info
274
Ellipse
Elips
info
275
Emission
info
276
Emissive:
info
277
Emphasize active layer
Aktif katmanı vurgulayın
info
278
Enter or change license
info
279
Enter received serial number or order a new license.
info
280
Export as 3D Studio object
info
Select background
What about ICL files?