Turkish phrases #341-360 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
341
Import 3D model...
info
342
Import layer...
Katmanı içe aktar...
info
343
Import mask...
Maskeyi içe aktar...
info
344
Increase image magnification by one step.
Görüntü büyütmeyi bir adımda artırın.
info
345
Increase or decrease canvas size. Define position of the original image.
Tuval boyutunu artırın veya azaltın. Orijinal görüntünün konumunu tanımlayın.
info
346
Initialize mask from the alpha channel of the image.
Maskeyi görüntünün alfa kanalından başlatın.
info
347
Inner shadow
İç gölge
info
348
Insert
info
349
Insert Clipboard contents.
Pano içeriğini ekleyin.
info
350
Insert a copy of the selected layer right after it.
Seçilen katmanın bir kopyasını hemen sonra yerleştirin.
info
351
Insert a new 3D object from an external file.
info
352
Insert boolean variable
info
353
Insert floating point variable
info
354
Insert image
Görüntü ekle
info
355
Insert integer variable
info
356
Insert iterator
info
357
Insert new image into current icon.
info
358
Insert text variable
info
359
Insert vector variable
info
360
Integral coordinates
İntegral koordinatları
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons