Turkish phrases #361-380 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
361
JPEG2000 codestream files
JPEG2000 kod dizisi dosyaları
info
362
JPEG2000 image files
JPEG2000 resim dosyaları
info
363
LOD Factor
info
364
Language
Dil
info
365
Language synchronization
Dil senkronizasyonu
info
366
Language:
Dil:
info
367
Languages marked with flags are installed. Select a language and click the Download button to attempt to download translation table.
Bayraklarla gösterilmiş diller yüklenmiştir. Bir dil seçin ve çeviri tablosunu indirmeyi denemek için "İndir" düğmesine tıklayınız.
info
368
Large images only (Windows Vista)
info
369
Latest news, tutorials, support center.
Son haberler, öğreticiler, destek merkezi.
info
370
Layer style
Katman stili
info
371
Layered Icon
info
372
Layered icon files
info
373
Layers
Katmanlar
info
374
Learn about translating.
Çeviri hakkında bilgi edinin.
info
375
Less options
Daha az seçenek
info
376
Levels...
Sevieyeler
info
377
Line
Satır
info
378
Linear gradient
Doğrusal gradyan
info
379
List
info
380
Load mask from an image file. The mask must be exactly the same size as the current image.
Bir görüntü dosyasından maske yükleyin. Maske geçerli görüntü ile aynı boyutta olmalıdır.
info
I wish there were...
What about ICL files?