Polish phrases #1161-1180 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1161
One window per document
Jedno okno na dokument
info
1162
Online
Online
info
1163
Only cursors with the default 32x32 pixels image can be uploaded to the library.
info
1164
Only draw outline of basic shapes.
info
1165
Only for not-rotated images
Tylko dla nieobracanych obrazów
info
1166
Only show strings containning the entered character sequence.
Pokaż tylko ciągi zawierające wpisaną sekwencję
info
1167
Only show the selected layer without effects in the raster editor.
W edytorze rastrowym pokazuj tylko wybraną warstwę, bez efektów.
info
1168
Only the last operation can be undone. This option conserves memory but does not improve performance.
Tylko ostatnia akcja może być cofnięta. Osczędza to pamięć, ale nie poprawia osiągów.
info
1169
Opacity
Krycie
info
1170
Opacity [%]
Przeźroczystość
info
1171
Opacity and image mask
Krycie i maska obrazu
info
1172
Opacity-based
Oparty na Nieprzezroczystości
info
1173
Opacity:
Krycie:
info
1174
Open
Otwórz
info
1175
Open Cursor
Otwórz Kursor
info
1176
Open Custom Fill Pattern
Otwórz Własny Wzór Wypełnienia
info
1177
Open Draw Tool Preset
info
1178
Open Layer Effect
Otwórz warstwę efektów
info
1179
Open Menu Commands
info
1180
Open a recently used file.
Otwórz ostatni plik
info
Select background
What about ICL files?