Polish phrases #1181-1200 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1181
Open an existing document.
Otwórz istniejący dokument.
info
1182
Open an existing file.
Otwórz istniejący plik
info
1183
Open an image and use it to automatically generate a cursor.
Otwórz obraz i stwórz kursor automatycznie.
info
1184
Open an internet page, where you can ask questions related to this program.
Otwórz stronę internetową, gdzie możesz zadawać pytania dotyczące programu.
info
1185
Open as "%s"
Otwórz jako "%s"
info
1186
Open cursor file...
Otwórz plik kursora
info
1187
Open images in standard raster formats (.jpg, .png, ...) by default as layered images with single layer.
Otwórz obrazy w standardowych formatach rastrowych (jpg, png...) domyślnie jako obrazy warstwowe z jedną warstwą.
info
1188
Open the dragged file(s).
Otwórz plik przeciągnięty
info
1189
Open this document.
Otwórz ten dokument
info
1190
Operation
Akcja
info
1191
Operation applied on the selected image layer.
info
1192
Operation class
Klasa akcji
info
1193
Operation class:
info
1194
Operation failed. Please try again later.
Niepowodzenie. Proszę spróbować ponownie póżniej.
info
1195
Operation icon to use in menu or toolbar.
Ikona akcji do użycia w menu lub pasku narzędziowym.
info
1196
Operation succeeded.
Akcja zakończona sukcesem
info
1197
Operation:
Akcja:
info
1198
Original
Oryginalny
info
1199
Original string:
Oryginalny ciąg:
info
1200
Original|Processed|Both|Refresh|Auto-refresh|
Oryginał|obrobiony|Oba|Odśwież|Auto-odśwież|
info
I wish there were...
Select background