Polish phrases #1181-1200 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1181
Open an internet page, where you can ask questions related to this program.
Otwórz stronę internetową, gdzie możesz zadawać pytania dotyczące programu.
info
1182
Open as "%s"
Otwórz jako "%s"
info
1183
Open cursor file...
Otwórz plik kursora
info
1184
Open images in standard raster formats (.jpg, .png, ...) by default as layered images with single layer.
Otwórz obrazy w standardowych formatach rastrowych (jpg, png...) domyślnie jako obrazy warstwowe z jedną warstwą.
info
1185
Open the dragged file(s).
Otwórz plik przeciągnięty
info
1186
Open this document.
Otwórz ten dokument
info
1187
Operation
info
1188
Operation applied on the selected image layer.
info
1189
Operation class
info
1190
Operation class:
info
1191
Operation failed. Please try again later.
info
1192
Operation icon to use in menu or toolbar.
info
1193
Operation succeeded.
Operacja zakończona sukcesem
info
1194
Operation:
Operacja:
info
1195
Original
Oryginalny
info
1196
Original string:
Oryginalny ciąg:
info
1197
Original|Processed|Both|Refresh|Auto-refresh|
Oryginał|obrobiony|Oba|Odśwież|Auto-odśwież|
info
1198
Outline
Obrys
info
1199
Outline only
Tylko kontur
info
1200
Outline width
Szerokość obwiedni
info
Select background
I wish there were...