Polish phrases #1361-1380 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1361
Resize the selection to cover the entire image.
Zmień wymiar zaznaczenia aby pokryć cały obraz.
info
1362
Resizing from %s x %s to %s x %s pixels.
Zmiana z %s x %s do %s x %s pikseli.
info
1363
Resizing method:
info
1364
Resolution:
Rozdzielczość
info
1365
Respect alpha
info
1366
Respect image opacity
Respektuj krycie obrazu
info
1367
Respect the alpha channel of the filled image and do not fill transparent areas.
Respektuj kanał alfa wypełnionego obrazu i nie wypełniaj przezroczystych obszarów.
info
1368
Restore selection size
Odbuduj wymiary zaznaczenia
info
1369
Retouch with: %s
Retuszuj z: %s
info
1370
Reverse frame order
Odwróć kolejność klatek
info
1371
Reverse the order of selected frames or of all frames if less than two are selected.
Odwraca kolejność zaznaczonych klatek lub wszystkich klatek, jeśli zaznaczono mniej niż dwie.
info
1372
Rezizing method controls whether to scale or crop the image.
info
1373
Right
Prawy
info
1374
Right-Left
Prawy-lewy
info
1375
Right-handed
info
1376
Right/Lower Pane
info
1377
Right/Upper Pane
info
1378
Role:
info
1379
Rotate
Obrazok
info
1380
Rotate &left
Obrót w lewo
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...