Polish phrases #1701-1720 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1701
Translator mode
Tryb tłumaczenia
info
1702
Transparency
Przezroczystość
info
1703
Trasparenza
info
1704
Turn the image upside down.
Obróć obraz do góry nogami.
info
1705
Tutorials
Poradniki
info
1706
Type
Typ
info
1707
Type any text in this box and then click in the raster image editor to render the text using the specified font.
Wpisz jakiś tekst i kliknij w edytorze rastrowym aby wyrenderować tekst wybraną czcionką.
info
1708
Type of mapping the values from the given range to the slider in configuration dialog.
Typ przypisania wartości z określonego przedziału dla suwaka w oknie konfiguracji.
info
1709
Type of operation executed in this step of the sequence.
Typ akcji wykonanej podczastego kroku w sekwencji.
info
1710
Type of operation to execute when a gesture is recognized. Some operations have additional settings displayed below.
info
1711
Type of pattern painted when the brush is moving over the canvas.
Typ malowanego wzoru gdy pędzel przemieszcza się nad płótnem.
info
1712
Type of the actual operation.
Rodzaj akcji. łaściwej .
info
1713
Type of the contained object with menu commands.
Typ zawartego obiektu w komendzie menu
info
1714
Type of the view in this panel.
Rodzaj widoku w tym panelu.
info
1715
Type of transformation executed in this step. (Note: transformation should not be the last step in the sequence, because the result will be lost.)
info
1716
Type text directly in the raster editor.
Wpisz tekst bezpośrednio w edytorze rastrowym.
info
1717
Type:
info
1718
Typical background color for the image. Images will look best if used on similar backgrounds.
Typowy kolor tła obrazu.Najlepszy rezultat uzyskasz używając obrazów o podobnych tłach.
info
1719
Typical background color for this icon. Images will look best if used on this or similar backgrounds.
Typowe kolory tła dla tej ikony. Obrazy będą wyglądały najlepiej na tym lub podobnym tle.
info
1720
Unavailable
Niedostępne
info
Select background
Vista & Win 7 icons