Polish phrases #1541-1560 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1541
Smoothing mode
Tryb wygładzenia
info
1542
Soft shadow
Miękki cień
info
1543
Soften
Zmiękcz
info
1544
Solid fill
Wypełnienie jednolite
info
1545
Some expressions were not be uploaded. Please log-in on the Online page or request language moderator priviledges to be able to modify already translated expressions.
Niektóre tłumaczenia nie zostały wgrane. Proszę, zaloguj się na stronie lub zgłoś się po prawa moderatora by móc edytować tłumaczone wcześniej wyrażenia.
info
1546
Some expressions were not uploaded. Please log-in on the Online page or request language moderator priviledges to be able to modify already translated expressions.
info
1547
Specifies location of the tabs.
info
1548
Specify &height
Podaj wysokość
info
1549
Specify &size
Podaj wymiary
info
1550
Specify &width
Podaj szerokość
info
1551
Specify actions to execute when a mouse gesture is detected in the raster image editor window.
Podaj akcje do wykonania gdy gesty myszy zostaną wykryte w oknie edytora rastrowego.
info
1552
Specify custom size:
info
1553
Specify height
info
1554
Specify position of the stop selected in the gradinet above.
Podaj pozycję wybranego stopu w powyższym gradiencie.
info
1555
Specify width
info
1556
Speed
Prędkość
info
1557
Spider
info
1558
Split direction:
info
1559
Splitting Direction
info
1560
Spread the love
Rozsiewaj miłość
info
Select background
I wish there were...