Polish phrases #1541-1560 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1541
Smooth area edges
Wygładż obszar brzegów
info
1542
Smooth rounded joins beween lines.
Wygładzone zaokrąglone łączenia linii.
info
1543
Smoothing
Wygładzanie
info
1544
Smoothing mode
Tryb wygładzenia
info
1545
Soft shadow
Miękki cień
info
1546
Soften
Zmiękcz
info
1547
Solid fill
Wypełnienie jednolite
info
1548
Some expressions were not be uploaded. Please log-in on the Online page or request language moderator priviledges to be able to modify already translated expressions.
Niektóre tłumaczenia nie zostały wgrane. Proszę, zaloguj się na stronie lub zgłoś się po prawa moderatora by móc edytować tłumaczone wcześniej wyrażenia.
info
1549
Some expressions were not uploaded. Please log-in on the Online page or request language moderator priviledges to be able to modify already translated expressions.
Niektóre wyrażenia nie zostały przesłane. Zaloguj się na stronie Online lub zażądaj przywilejów moderatora języka, aby móc modyfikować już przetłumaczone wyrażenia.
info
1550
Specifies location of the tabs.
Ustala pozycje kart.
info
1551
Specify &height
Określ wysokość
info
1552
Specify &size
Określ rozmiar
info
1553
Specify &width
Określ szerokość
info
1554
Specify actions to execute when a mouse gesture is detected in the raster image editor window.
Podaj akcje do wykonania gdy gesty myszy zostaną wykryte w oknie edytora rastrowego.
info
1555
Specify custom size:
info
1556
Specify height
info
1557
Specify position of the stop selected in the gradinet above.
Podaj pozycję wybranego stopu w powyższym gradiencie.
info
1558
Specify width
info
1559
Speed
Prędkość
info
1560
Spider
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...