Polish phrases #1681-1700 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1681
Tool ID
ID Narzędzia
info
1682
Tool ID:
ID(entyfikator) narzędzia:
info
1683
Tool has no options.
Narzędzie nie ma opcji.
info
1684
Tool presets
Ustawienia narzędzi
info
1685
Tool state sync ID:
Synchro ID stanu narzędzia:
info
1686
Tool state sync-ID:
Synchro-ID stanu narzędzia:
info
1687
ToolBar
Pasek narzędzi
info
1688
Toolbar ID
ID paska narzędzi
info
1689
Toolbar name
Nazwa paska narzędzi
info
1690
Top
Góra
info
1691
Top left
Lewym górnym rogu
info
1692
Top right
Prawym górnym rogu 
info
1693
Transformation
Przekształcenie
info
1694
Transformation:
info
1695
Translated string:
Tłumaczony ciąg:
info
1696
Translation mode
info
1697
Translation table contains %i items. Press Update to check if more are available.
Tabela tłumaczeń zawiera %i pozycji. Wciśnij Aktualizuj żeby sprawdzić aktualizacje tabeli
info
1698
Translation table contains %i items. There are also %i items translated by you. Press Upload to make them available for others.
Tabela tłumaczeń zawiera %i pozycji. 
info
1699
Translation table is not available; try downloading it or help by translating yourself.
Tabela tłumaczeń jest niedostępna; spróbuj ją pobrać albo pomóż w tłumaczeniu.
info
1700
Translation tables for this language are not available.
info
What about ICL files?
Select background