Hungarian phrases #1101-1120 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1101
Manually set coordinates of the clicked control handle.
Kézzel állítsa be a kattintott vezérlőfogópontot koordinátáit.
info
1102
Margins
info
1103
Margins:
Margók:
info
1104
Mark all available items or objects as selected.
Az összes elérhető elemek vagy objektumok, mint a kijelölt megjelölése.
info
1105
Mask ID
Maszk azonosító
info
1106
Mask ID:
Maszk azonosító:
info
1107
Mask from opacity
Maszk az átlátszóságból
info
1108
Matches pixels with similar alpha value (opacity/transparency).
Az alfa értékkel (homályosság/átlátszóság) megegyező képpontok.
info
1109
Matches pixels with similar brightness.
Hasonló fényerejű képpontok.
info
1110
Matches pixels with similar hues.
Megegyező árnyalatú képpontok.
info
1111
Matches pixels with similar values in red, green, blue and alpha channels.
A piros, zöld, kék, és alfa csatornákkal megegyező képpontok.
info
1112
Matching files:
Társított fájlok:
info
1113
Maximize contrast of each of the red, green, and blue color channels.
info
1114
Maximum Colors
Maximális színek
info
1115
Maximum color value. Recommended values are 1 (the native HDR range), 100 (percent range), or 255 (classic 8-bit color).
Maximális szín érték. Ajánlott értékek: 1 (a natív HDR tartományban), 100 (százalékos tartományban), vagy 255 (klasszikus 8-bites szín).
info
1116
Maximum difference between the color of the clicked pixel and the color of the flood-filled pixel. Values range from 0 to 100%.
A kattintott képpont és a kitöltött képpont közötti legnagyobb különbség. Az értéke 0 és 100% között lehet.
info
1117
Maximum distance in pixels that each pixel is influences.
A képpontok maximális távolsága minden egyes képpontot befolyásol.
info
1118
Maximum energy of a pixel to consider it noise.
info
1119
Maximum number of computation steps and hence colors in the final picture.
A számítási lépések maximális száma, ami meghatározza a színeket a végső képen.
info
1120
Mean removal
Átlagolás eltávolítás
info
What about ICL files?
I wish there were...