Norwegian (Bokmål) phrases #1421-1440 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1421
Raster Image - Resample
Rasterbilde - Oppdater forhåndsvisning
info
1422
Raster Image - Rotate
Rasterbilde - Roter
info
1423
Raster Image - Seam Carving
info
1424
Raster Image - Set File Format
Bilde - Velg filformat
info
1425
Raster Image - Shift Hue
Rasterbilde - Skift nyanse
info
1426
Raster Image - Transform
Rasterbilde - Marker
info
1427
Raster Image - Unsharp Mask
Rasterbilde - Uskarpfilter
info
1428
Raster Image - Vignetting
Rasterbilde - Vignettering
info
1429
Raster Image - Watermark
Rasterbilde - Vannmerke
info
1430
Raster Image - Work with Selection
Rasterbilde - Arbeid med markering
info
1431
Raster editor toolbar
Bildeverktøylinje
info
1432
Raster image
Standardinnstillinger
info
1433
Rasterization
Bilderedigeringsmodus
info
1434
Rasterization mode
Bildebehandlermodus
info
1435
Rasterization mode controls the smoothness of shapes' edges.
Bilderedigeringsmodus modus kontroller myheten på skarpe kanter.
info
1436
Re&size (resample)...
Endre størrel&se (endre eksempel)...
info
1437
Re&target...
Gjenmar&ker...
info
1438
Ready
Klar
info
1439
RealWorld Batch Operations
RealWorld Masseoperasjoner
info
1440
RealWorld Designer
RealWorld Designer
info
I wish there were...
Select background