Norwegian (Bokmål) phrases #1001-1020 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1001
It is recommended to save and close all other documents and restart the program.
Det er anbefalt å lagre og lukke alle andre dokumenter og start applikasjonen på nytt.
info
1002
Italic
Kursiv
info
1003
Item
Element
info
1004
Items
Elementer
info
1005
Iterations
info
1006
Iterations:
Gjentakelse:
info
1007
JPEG Image
JPEG-bilde
info
1008
JPEG image files
JPEG-bildefiler
info
1009
JPEG2000 Image
JPEG2000-bilde
info
1010
JPEG2000 Image (codestream)
JPEG2000-bilde (kodestrøm)
info
1011
JPEG2000 codestream files
JPEG2000-kodestrømfiler
info
1012
JPEG2000 image files
JPEG2000-bildefiler
info
1013
JavaScript that will be executed. Refer to the manual (http://wiki.rw-designer.com/Operation_JScript) to learn about scripting.
JavaScript vil bli brukt ved kjøring. Refererer til manualen <a href="http://wiki.rw-designer.com/Operation_JScript">For å lære om scripting.</a>
info
1014
Julia set
Juliasettet
info
1015
Jump to item
Gå til element
info
1016
Keep flat level
Behold flat
info
1017
Keep or remove the alpha channel if the source image contains one.
Behold eller fjern gjennomsiktigheten dersom bilde kilden inneholder det.
info
1018
Keep views open
Behold visningene åpne
info
1019
Key combination used to activating this operation (only valid if used in main menu).
info
1020
Keyboard accelerator for this menu command.
Tastatur akselrator for denne meny kommandoen.
info
I wish there were...
What about ICL files?