Norwegian (Bokmål) phrases #861-880 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
861
Hide manager
Skjul
info
862
Hide tabs
Skjul faner
info
863
Hide the "Add custom preset" and "Manage custom presets" commands from menu. You can re-enable them from layout configuration later.
Skjul "Legg til egendefinert forhåndsinnstilling" og "Behandle tilpassede forhåndsinnstillinger" kommandoer fra menyen. Du aktiverer dem fra brukergrensesnitt konfigurasjonen senere.
info
864
Hide translated strings
Skjul oversatte fraser
info
865
High speed
Høy hastighet
info
866
Higher number makes the edges of the painted pattern blurry.
Høyere nummer gjør hjørnene penslet i bue.
info
867
Highlight missing strings
Marker manglende oversettelser
info
868
Highlights:
Høydepunkter:
info
869
Home|Back|Forward|Copy|Paste|
Hjem|Tilbake|Neste|Kopier|Lim inn|
info
870
Horizontal
Horisontal
info
871
Horizontal Split Type
info
872
Horizontal blur
Horisontal pensel
info
873
Horizontal division:
Horisontal inndeling:
info
874
Horizontal edge detection
Horisontal kant deteksjon
info
875
Horizontal offset:
Horisontal stilling:
info
876
Hourglass
Timeglass
info
877
How is the shadow combined with the original shape.
Hvordan skyggen skal kombineres med den orginale formen.
info
878
How many times to print the image.
info
879
Hue
Nyanse
info
880
Hue distance
info
Select background
Vista & Win 7 icons