Norwegian (Bokmål) phrases #1561-1580 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1561
Save the active document.
Lagre aktivt dokument.
info
1562
Save the image in selected layer into a file.
Lagre bildet i valgt lag i en fil.
info
1563
Save the selected area of the image or the entie image if nothing is selected.
Lagre det markerte området på bildet eller hele dersom ikke noe område er markert.
info
1564
Save unchanged
Lagre uendret
info
1565
Save|Close document saving changes.
Lagre|Lukker dokumentet og lagrer endringene.
info
1566
Saving of file failed.\n\nPlease try a different location.
info
1567
Scale
info
1568
Scale to fit paper
info
1569
Scale:
Skalering:
info
1570
Scroll selection
Rullemarkering
info
1571
Scroll the selected item into view when clicked outside the window.
info
1572
Search the help for selected phrase.
Søk hjelp for valgt frase.
info
1573
Secondary color
Sekundærfarge
info
1574
Secondary color sync-ID:
Sekundærfarge synkroniserings ID:
info
1575
Select &all
&Marker alt
info
1576
Select &all (%s)
Marker &alt (%s)
info
1577
Select Location
Velg sted
info
1578
Select a mouse gesture here and then use the controls on the right side of the dialog to configure an operation that will be executed when this gesture is drawn in raster editor using right mouse button.
Velg en musebevegelse her og hva den skal kontrollere på høyre side i dialogen for å konfigurere en operasjon, som vil bli gjennomført når du utfører den valgte musebevegelsen i bilde redigerings modus.
info
1579
Select a rectangle by dragging with mouse. Hold down SHIFT and/or CTRL to add, remove or negate current selection.
Velg et rektangel ved å dra med musen. Hold nede skift og/eller CTRL å legge til, fjerne eller nedgradere gjeldende utvalg.
info
1580
Select a region similar to the clicked pixel. Hold down CTRL and/or SHIFT to combine the new selection with the current one.
Velg en region som ligner på klikket piksel. Hold nede CTRL og/eller skift for å kombinere det nye utvalget med gjeldende.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...