Norwegian (Bokmål) phrases #901-920 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
901
Identifier of the active draw tool.
Identifisering av aktivt tegneverktøy.
info
902
Identifier of the active fill style.
Identifisering av aktiv fyll stil.
info
903
Identifier of the fill style.
Identifisering av fyllstil.
info
904
Identifier of the image mask.
Identifikator for bildefilter.
info
905
Identifier of the state that holds the current selection mask.
info
906
Identifier of the tabs controlled.
info
907
Identifier of the view state holding the image mask.
Identifikator for visning av eierandel bildemaske.
info
908
Identifier of the view used for operation result preview.
Identifikator for visningen brukes til drifts resultat forhåndsvisning.
info
909
If checked, pixels are copied using constant offset. If unchecked, pixels are always copied from selected point.
info
910
If checked, the parameter will be influenced by pen pressure if tablet is available.
Dersom aktivert, vil parametret bli påvirket av tabell presspennen dersom den er tilgjengelig.
info
911
If enabled and if possible, the image will be resized to fit the rotated rectangle.
info
912
If enabled and selection does not exist, the commands will apply to the entire image.
info
913
If enabled, a internal view will not be closed when another document part is selected. This will preserve the state of the view when the document part is re-opened.
info
914
If enabled, all changes to configuration will be saved and restored when this operation is run again.
Dersom aktivert, vil alle endringene i konfigurasjonen bli lagret og oppdatert når denne operasjonen kjører igjen.
info
915
If enabled, all changes to the GUI layout (including last used filter values, panel sizes, splitter positions, active tabs, etc.) will be automatically saved when window or document is closed.
Dersom aktivert, alle endringer på brukergrensesnittet (inkludert sist brukte filter verdier, panel størrellser, spilitt handlinger, aktive tabber, etc.) vil bli lagret automatisk når vinduet eller dokument blir lukket.
info
916
If enabled, application will ask to save modified document when window with that document is closing.
Dersom aktivert, vil applikasjonen lagre endrede dokumenter når vinduet med det dokumentet blir lukket.
info
917
If enabled, images will be copied from currently selected frame.
Dersom aktivert, vil bilder bli kopiert fra nåværende vindu.
info
918
If enabled, menu commands related to layout configuration and switching will be visible in main menu.
Dersom aktivert, meny kommandoer relatert til brukergrensesnitt konfigurasjon og endringer vil bli synlige i hovedvinduet.
info
919
If enabled, tabs are not displayed and pages must be switched using alternative methods.
info
920
If enabled, the 'Manage Filters command will not be displayed in menu. Plug-ins may always be modified using layout configuration dialog.
Hvis aktivert, "Administrer filtre" kommandoen vil ikke vises i menyen. Programtillegg kan alltid være oppdatert ved hjelp brukergrensesnitt konfigurasjons dialogen.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...